Yeni sisteme göre ve Kanun Hükmünde Kararnamelere göre oluşan değişiklikleri de içeren Hakan Erdoğan'ın hazırlamış olduğu Aralık sınavı İş Güvenliği Sorularını siz değerli okurlarımıza sunuyoruz.

SORU 20 -

Radyo ve televizyonlar ayda en az kaç dakika "gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması" gibi konularda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmak zorundadırlar?

SORU 21 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre,

Kurulun karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 22 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre

Bir işyerinde oluşturulan kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayarak aylık olarak toplanmıştır. Toplantıya işveren yerine vekili katılmıştır. Toplantıda yemekhanenin açık mavi renge boyanması ve klasik müzik çalınması için oylama yapılmıştır ve katılanların oyları eşit çıkmıştır. Bu durumda alınacak karar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SORU 23 - Aşşağıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?

I. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde iki oranında eski hükümlü işçi çalıştırmak zorundadır.

II. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç oranında engelli işçi çalıştırmak zorundadır.

III. İşverenler, elli veya daha fazla iş çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde dört oranında engelli işçi çalıştırmak zorundadır.

SORU 24 - Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi

Veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.

Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam kaç saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz?

SORU 25 -

Gaz altı kaynağında karbondioksitin koruyucu gaz olarak kullanılmasının nedenleri daha yüksek kaynak hızı, daha fazla bağlantı nüfuziyeti ve daha düşük maliyet sağlamasıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde kısa devre iletimi için koruyucu gaz olarak sadece karbon dioksit kullanılabilir?

SORU 26-

Sekiz yüz işçinin çalışmakta olduğu bir akümülatör fabrikasında yapılan tarama çalışmasında 200 kişinin kan kurşunu düzeyi izin verilen sınır değerin üzerinde bulunmuş ve bu durumda kurşun etkilenmesi %25 olarak saptanmıştır.

Bu değer aşağıdakilerden hangisini gösterir?

SORU 27-

Kaynak işlemlerinde kullanılan gazlar ve görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

SORU 28 - Vaka-kontrol araştırmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SORU 29 - Kaynak işlemlerinde kullanılan gazlar ve görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SORU 30 -

On iki yıl lehim ve kaynak işlerinde çalışmış, 3 yıldan beri de boya imalatında çalışmakta olan 46 yaşındaki erkek işçi öksürük, göğüs ağrısı, titreme ve terleme şikayetleriyle hastaneye başvuruyor. Öyküsünden diyabet tanısı almamış olduğu öğreniliyor. Muayene ve tetkikler sonucunda idrarında şeker ve protein tespit edilen işçinin böbrek fonksiyonlarının bozulduğu saptanıyor.

Bu işçi, çalışma ortamında aşağıdaki kimyasallardan hangisine maruz kalmış olabilir?

SORU 31 -

TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre aşağıdakilerden hangisi bir İSG yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi, etkinliği ve amaçlanan sonuçlara ulaşma yeteneğinin bağlı olduğu etmenlerden değildir?

SORU 32 -

TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre yönetici olmayan çalışanlara danışılması gereken hususlarda hangisi yoktur?

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI+DİĞER SAĞLIK PERSONELİ+İŞ YERİ HEKİMİ ARALIK 2018 HAZIRLIK SORULARI - 2

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları