Aralık 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına Hazırlık Özel Soruları

SORU 1

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla

I- Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması
II- Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi
III- Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

Hangileri uygulanır?

SORU 2

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

SORU 3

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;
I- Maruziyet süresi sınırlandırılması,
II- Maruziyet düzeyinin sınırlandırılması,
III- Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

Hangileri uygulanır?

SORU 4

SORU 4

SORU 5

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre gürültüden kaynaklanabilecek riskler değerlendirilirken özel önem verilecek hususlarda hangisi yoktur?

Aralık 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına Hazırlık Özel Soruları

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları