Bâzı Batılı Aydınların Peygamber Efendimiz'le İlgili Kanâatleri

1. Prens Otto von Bismarck

Prens Otto von Bismarck

"Hazret-i Muhammed'in insan olması îtibariyle, bütün insanlık muhakkak iftihar eder. Çünkü o Zât, ümmî olmaKla beraber, on üç asır evvel öyle kanunlar ve esaslar getirmiş ki; biz Avrupalılar, O'nun kıymetine, hakîkatine yetişsek, en mesut nesiller oluruz." Shebol (1927) Hukuk Kongresi Başkanı

"Ben şunu iddiâ ediyorum ki; Hazret-i Muhammed, en seçkin bir kıymettir. Yaratan'ın, böyle ikinci bir vücûdu imkân sahasına getirmesi de ihtimâlden uzaktır. Yâ Muhammed; Sana muâsır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim." 

2. La Martine

La Martine

"Şâyet gayenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve netîcenin azameti insan dehâsının üç ölçüsü ise; modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile ,Hazret-i Muhammed'le kıyaslamaya kim cesâret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları, ancak maddî kuvvetler kurdular. Hâlbuki O; orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi." 

3. Goethe

Goethe

"Hiç kimse Hazret-i Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen, bizim konulmuş olan bütün kanunlarımız, İslâm kültürüne nisbetle eksiktir. Biz Avrupa milletleri, medenî imkânlarımıza rağmen, Hazret-i Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin, daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki; hiç kimse bu yarışmada, O'nu geçemeyecektir."

4. Bosorth Smith

Bosorth Smith

"Hazret-i Muhammed, hayatının sonunda da; peygamberliğinin başında iddiâ ettiği şeyleri iddiâ etmiştir. Ben O'nun neşrettiği şeyler karşısında şöyle düşünüyorum: Bir gün, doğru olan felsefî cereyanlar ve Hıristiyanlık, O'nun Peygamber olduğunu mutlaka kabûl edecektir."

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları